Regulamin witryny

Poniższe zasady zostały ujawnione celem wyjaśnienia poszczególnych obowiązków wszystkich członków społeczności . Zasady te powinny być przestrzegane przez wszystkich, aby zapewnić, iż nasza witryna działa sprawnie i zapewnia zabawę oraz produktywne doświadczenia dla wszystkich członków naszej społeczności i odwiedzających.

 1. Rozdział regulaminu

  1. 1. Udział w forum Banici jest całkowicie dobrowolny.

   2. Na forum obowiązują zasady koleżeństwa oraz wzajemnego szacunku.

   3. Każdy użytkownik/załoga, posiada własny login i hasło. Umożliwienie dostępu do treści forum osobom trzecim będzie skutkowało usunięciem konta.

   4. Aktywacja kont nowych członków forum następuje po zgłoszeniu danej załogi przez członków forum i akceptacji przez administrację. ”Banici” mogą zgłosić brak akceptacji przyjęcia nowej „Załogi” wraz z uzasadnieniem na forum.

   5. Publikacja treści (zdjęcia, filmy, "rozmowy") bez zgody użytkowników, poza forum jest zabronione i może skutkować usunięciem konta.

   6. Działanie na szkodę forum będzie równoznaczne z usunięciem konta.

   7. Każdy użytkownik odpowiada za swoje treści umieszczone na forum.

   8. Moderatorzy mają prawo edytować i usuwać wiadomości, których treść jest niezgodna z tym regulaminem.

   9. Użytkownik ma prawo do usunięcia swojego konta z forum, z wyłączeniem dotychczas napisanych już postów.

   10. Administracja nie odpowiada za treści publikowane przez użytkowników. Przyjmuje jednak uzasadnione wnioski o usuwanie postów, bądź ich edytowanie.

   11. Osoby nieprzestrzegające regulaminu będą najpierw ostrzeżone, a w dalszej kolejności blokowane.

   12. Rejestrując się na forum banici.com.pl, zobowiązujesz się do przestrzegania niniejszego regulaminu. #