Kontakt z administratorem witryny

1. Udział w forum Banici jest całkowicie dobrowolny.

2. Na forum obowiązują warunki koleżeństwa oraz wzajemnego szacunku.

3. Każdy użytkownik/załoga, posiada własny login i hasło. Udostępnianie dostępu do treści forum osobom trzecim będzie skutkowało usunięciem konta.

4. Aktywacja kont nowych członków forum następuje przez zgłoszenie danej załogi przez członków forum i akceptacji przez administrację.

5.”Banici” mogą zgłosić brak akceptacji przyjęcia nowej „Załogi” wraz z uzasadnieniem na forum.

6. Publikacja treści (zdjęcia, filmy, "rozmowy") bez zgody użytkowników, poza forum jest zabronione i może skutkować usunięciem konta.

7. Działanie na szkodę forum będzie równoznaczne z usunięciem konta.

Administrator

Wiadomość zostanie wysłana jako zwykły tekst bez znaczników HTML i BBCode. Twój adres e-mail zostanie ustawiony jako adres zwrotny tej wiadomości.